Utförandet

Material

Stommen och stegen byggs av obehandlade granreglar, 45 x 70 mm i vanliga fall. 
Bottnen består vanligtvis av spånskiva vilken man brukar måla. Alternativet kan vara råspontbrädor i  obehandlad gran.
Om man tänker fälla in spotlights efteråt eller inte vill se stommen  kan jag montera ett undertak. Då blir det ett mellanrum inne i loftet på 7 cm mellan bottnen och undertaket. Undertaket består av  8 mm mdf-skiva.

Höjden

Minst 60 cm mellan tak och madrass tycker jag att man bör ha. Har man 75 cm i utrymme så har man gott om plats. Takhöjden minus utrymmet  minus madrassens tjocklek minus 9 cm för loftet ger den lägsta punkten för loftet. Markfrigången. Utan undertak så får man 7 cm extra höjd under loftet, förutom där en del av stommen går.

Räcket

Utvändigt är det alltid en sarg underst och på den ofta ett monterat räcke. Sargen går upp ovanför bottnen och döljer en del av eller hela madrassen.  Om madrassen sticker upp ett par cm ovanför sargen brukar man komplettera med ett räcke monterat på sargen.  Alternativet  är att låta sargen gå upp över madrassen och fungera som fallskydd. Sargen och räcket består vanligtvis av 22 mm mdf-skiva.  Kan också vara 27 mm limfog i furu.

Stegen

Sitter loftet i ett hörn brukar stegen fungera som stöd för det fria hörnet.
Den placeras då i närheten av hörnet och är fast i loftet och golvet. Om alla fyra hörnen har kontakt med vägg kan stegen vara löstagbar. Annars kan man bära upp ett hörn med vajer i taket eller stolpe ner till golv.

Väggarna

Alla typer av väggar fungerar att montera loftet mot. Gipsväggar går fint. Jag fäster i reglarna bakom gipset samt i själva gipsskivan.  Även om man tycker väggarna verkar porösa och smuliga så är det inga problem med de skruvar och pluggar jag använder. Loftet är orubbligt.

Åverkan på lägenheten

Det blir normalt ca 15 skruvar i väggen med plugg oftas och två små skruvar i golvet om det är fast bärande stege. Inte värre åverkan än om man skulle sätta upp ett hyllsystem. 

Tålighet

Loftet tål så många som får plats
brukar jag säga.

Arbetstid

Normalt tar det en dag för själva bygget i rummet.  Lite större loft kan ta 2 dagar eller mer.

Conny Anderson
Norrtullsgatan 17
113 29 Stockholm